dot
ติดต่อจัดสัมมนา
dot
กิจกรรมวอล์คแรลลลี่ สันทนาการต่างๆ
ทัวร์หมู่คณะ
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot
ทัวร์แนะนำประจำ ฤดูกาล
รถบัสเช่า


รับจัดสัมนา ทัวร์หมู่คณะ วอล์คแรลลี่
รับจัดสัมนา
ทัวร์หมู่คณะกิจกรรมวอล์คแรลลี่โทร 084-372-2251


รับจัดสัมมนา อัมพวา โปรแกรมทัวร์ ท่องเที่ยวหมู่คณะ วอล์คแรลลี่

 

ท่องเที่ยวสัมนา กิจกรรม วอล์คแรลลี่ สปอร์ตเดย์  ภาคกลาง

 

สัมมนา อัมพวา

กู๊ดไทม์ ทราเวลเลอร์ ภูมิใจเสนอจัดสัมนาโปรแกรมทัวร์หมู่คณะ อัมพวา
เวนิสเมืองไทย ... อัมพวา
บรรยกาศริมน้ำสุดคลาสสิค ยลตลาดน้ำยามเย็นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ตื่นตาตื่นใจกับความวิจิตรตระการตาของศิลปวัฒนธรรม
ล่องเรือชมหิ่งห้อยแสงสีจากธรรมชาติอัมพวายามค่ำคืน
สนุกไปกับกิจกรรมสัมมนา  ทีมเวิร์คโดยวิทยากรมืออาชีพ

 รับจัดสัมมนา อัมพวา
คลิ๊กที่ภาพเพื่อดู รีวิวทริปสัมมนาอัมพวาสัมมนาอัมพวา

 

วันแรกของการเดินทาง

 

กรุงเทพฯ - อัมพวา - หมู่บ้านเบญจรงค์ - ดอนหอยหลอด - ค่ายบางกุ้ง 
กิจกรรมวอล์คแรลลี่ - กิจกรรมทีมเวิร์ค - สังสรรค์ปาร์ตี้ไนท์ 

07.00 น.

คณะเดินทางท่องเที่ยว สัมมนาอัมพวา พร้อมกันที่จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่ทัวร์คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก ออกเดินทางสู่อัมพวาโดยรถบัสปรับอากาศ พร้อมทั้งบริการอาหารเช้าแบบ ปิคนิค(มื้อที่1)

สัมมนาอัมพวา กิจกรรมทีมเวิร์ค รับจัดกรุ๊ปทัวร์
08.00 น. นำท่านสู่ อ.ดอนไก่ดี นำท่านชมหมู่บ้านเบญจรงค์ ดอนไก่ดี หนึ่งในหมู่บ้านเบญจรงค์ของไทย ที่มีชื่อเสียงในเรื่องของฝีมือโด่งดังไปทั่วโลก เที่ยวชมความวิจิตรของหมู่บ้านนี้กันตามอัธยาศัย
12.00 น. ก่อนถึงอัมพวานำท่านสู่ ดอนหอยหลอด เป็นสันดอนปากน้ำแม่กลอง ที่เกิดจากการตกตะกอนของดินปนทราย (ชาวบ้าน เรียกทรายขี้เป็ด) มีอาณาบริเวณกว้างประมาณ 3 กิโลเมตร ยาว 5 กิโลเมตร ดอนหอยหลอดนี้ ในเวลาน้ำมากจะถูกน้ำท่วม และในช่วงเวลาน้ำน้อย ขณะ น้ำลงจะสามารถไป เที่ยวชมทัศนียภาพได้ บริเวณรอบข้างจะมีร้านขายสินค้าพื้นเมือง เช่น หอยหลอดแห้ง อาหารทะเลสด น้ำปลา กะปิคลองโคน น้ำตาลปึก น้ำตาลสด ฯลฯ มีจำหน่ายอยู่หลายร้าน สถานที่จอด รถบัสสะดวก การเดินทางไปดอนหอยหลอด เหมาะแก่การเดินทางมาสัมมนาและท่องเที่ยวแบบหมู่คณะเป็นอย่างยิ่งกันครับ
12.00 น. บริการอาหารเที่ยง ที่ร้านอาหาร ดอนหอยหลอด (มื้อที่2) อิ่มอร่อยไปกับอาหารเลิศรส และบริการอันเป็นเลิศของทีมงานกู๊ดไทม์ ทราเวลเลอร์
บ่าย

นำท่าท่องเที่ยวอัมพวาค่ายบางกุ้ง/วัดบางกุ้ง วัดบางกุ้ง เป็นค่ายทหารเรือไทยที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ สมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์ ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ยกกองทัพเรือ มาตั้งค่ายที่ค่ายบางกุ้ง เรียกว่า "ค่ายบางกุ้ง" โดยสร้างกำแพงล้อมวัดบางกุ้งให้อยู่กลางค่าย เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของค่ายนี้ และยังเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวอัมพวามาจนถึงปัจจุบัน  ศึกษาอารยธรรมและความสำคัญทางประวัติศาสตร์และสักการะสิ่งมงคลภายในวัดแห่งนี้ จรรโลงจิตใจไปพร้อมกับการสัมมนาประจำของท่านกันครับ ค่ายบางกุ้ง

โดยโปรแกรมสัมมนาอัมพวา ถือว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่จะขาดไปเสียมิได้หากได้มาเยือน อัมพวา ายหลังเสียกรุงครั้งที่ 2 ค่ายบางกุ้งก็ร้างไปจนกระทั่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสิน มหาราชทรงสถาปนากรุงธนบุรี เป็นราชธานีท่านจึงทรงโปรดเกล้าฯ ให้ชาวจีนจาก ระยอง ชลบุรี ราชบุรี และกาญจนบุรีรวบ รวมผู้คนมาตั้งกองทหารรักษาค่าย จึงมีชื่อเรียกอีกหนึ่งว่า "ค่ายจีนบางกุ้ง"แห่งอัมพวา และให้ท่านสักการะ หลวงพ่อนิลมณีที่
ประดิษฐานอยู่ในโบสถ์ปรกโพธิ์ (UNSEEN THAILAND)เป็นอุโบสถหลังเดิมที่สร้างตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี จะถูกปกคลุมด้วยรากไม้ใหญ่ทั้งโพ ไทร ไกร และกร่างมองจากภายนอกคิดว่าเป็นกลุ่มต้นไม้ใหญ่ มากกว่ามีโบสถ์อยู่ข้างใน รากไม้เหล่านี้ช่วยให้โบสถ์คงรูป อยู่ได้ ทั้งยังให้ความขรึมขลังอีกด้วย ภายในมีพระพุทธรูปประดิษฐาน ชาวบ้านเรียกว่า หลวงพ่อโบสถ์น้อย (หลวงพ่อนิลมณี) และเรียกโบสถ์ว่า โบสถ์ปรกพธิ์และมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง สมัยปลายกรุศรีอยุธยาเป็นเรื่องราว เกี่ยวกับพุทธประวัติต่างๆมากมายให้ท่านใด้ศึกษาประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเมือง
อัมพวา

-จากนั้นนำท่านชมความวิจิตรตระการตา ชมความงามของโบสถ์ไม้แกะสลักทั้งหลัง ที่วัดบางแคน้อย และภายในจะเป็นไม้สักแกะสลักทั้งหมดซึ่งก็หาดูได้ยาก เนื่องจากต้องใช้งบประมาณ เวลาและฝีมือการแกะสลักที่ปราณีต บรรจง โดยใช้ช่างที่มีความชำนาญ อุโบสถหลังนี้จึงมีความงดงามมากและหาดูได้ยากยิ่ง

14.00 น. นำท่าน สู่ที่พัก สนุกสนานไปกับกิจกรรมวอล์คแรลลี่ กิจกรรมการทำงานเป็นทีม ที่เน้นในเรื่องของทีมเวิร์ค สัมมนาภายในหมู่คณะ สนุกสนานไปกับรูปแบบเกมส์ทีมเวิร์คต่างๆ โดยทีมงานวิทยากรผู้ชำนาญการ จุดประสงค์พื่อเสริมสร้างสัมพันธ์ไมตรีที่ดีภายในองค์กร หรือสัมนาตามหัวข้่อและสาระที่ท่านกำหนด  โดยแทรกสาระเข้าไปในความสนุกสนานของกิจกรรม  ทำให้กิจกรรมสนุกสนานและไม่น่าเบื่อ
กิจกรรมวอล์คแรลลี่
เย็น
นำคณะสัมมนาท่านเที่ยวชมเดินเล่นและเลือกชอปปิ้งสินค้า ที่ตลาดน้ำอัมพวา ตลาดน้ำยามเย็นที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ตลาดน้ำอัมพวาเป็นตลาดเก่าแก่ เมื่อสัก 50-60 ปีก่อนที่นี่ถือเป็นตลาดนัดทางน้ำที่ใหญ่ ที่สุดในสมุทรสงคราม และคลาคล่ำไปด้วยนักท่องเที่ยวและร้านรวงที่รอให้ท่านมาจับจ่ายใช้สอยและสัมผัสวิถีริมน้ำ ตลาดน้ำอัมพวาที่เป็นวิถีดั้งเดิมคนที่นี่ จวบจนเป็นตลาดที่มีคนนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวจน หากมีหมู่คณะที่มีการจัดท่องเที่ยวมายังเมืองอัมพวา มักมีการจัดโปรแกรมทัวร์อัมพวา และมาเที่ยวยังที่แห่งนี้เสมอ

-จากนั้นพร้อมกันที่จุดนัดหมายนำท่านลงเรือเพื่อล่องชมหิ่งห้อยระยิบระยับพราวแสงแมลงตัวน้อยที่แสนมหัศจรรย์ ระยิบระยับมากมายตลอดสองฝั่งคลองอัมพวา กับบรรยกาศคลาสสิค 

19.00 น. สนุกสนานไปกับปาร์ตี้ไนท์ อิ่มอร่อยกับอาหารเลิศรส(มื้อที่3)  พร้อมสนุกสนานไปกับรูปแบบออร์แกไนซ์ปาร์ตี้ ที่สุดประทัปใจ พบกับพิธีกร รวยอารมณ์ขัน พร้อมที่จะมาสร้างความสนุกสนาน และเสียงหัวเราะ เพลิดเพลินไปกับกิจกรรมเกมส์เวทีต่างๆ มันส์ไปกับเสียงเพลงที่คัดสรรค์มาให้ท่านเป็นอย่างดี  ให้สมกับเป็นวันสำคัญของการสัมมนาอัมพวาของท่าน
รับจัดปาร์ตี้
23.00 น. สมควรแก่เวลา ให้ท่านพักผ่อนเพื่อผ่อนกันตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์

วันที่สองของการเดินทาง

 

อัมพวา  ชอปปิ้งของฝาก  กรุงเทพฯ

เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้าของทริปสัมมนาทัวร์อัมพวา บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของที่พัก (มื้อที่4)
06.30 น. เรียนเชิญท่านอิ่มบุญกับบรรยกาศ คลาสสิค กับการทำบุญตักบาตรริมน้ำยามเช้า ที่จะมีพระสงฆ์พายเรือออกมา เพื่อรับบิณฑบาต อยู่ทุกเช้า ... จากนั้นให้ท่านผ่อนคลายตามอัธยาศัย
09.30 น. เช็คเอาท์อำลาที่พักอัมพวานำท่านออกเดินทางกันต่อ
 
สัมมนาอัมพวา กรุ๊ปทัวร์
 
นำท่านสู่อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.2) เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ของมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเป็นการสนองพระมหากรุณาธิคุณรับจัดสัมมนาอุทยานร.2 ที่ได้พระราชทาน ศิลปวัฒนธรรมอันงดงามไว้ เป็นมรดกแก่ชาติ จนได้รับยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกจาก องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ซึ่งนับได้ว่าเป็นความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งของชาวอัมพวา
12.00 น. บริการอาหารเที่ยงที่ร้านอาหาร  อัมพวา (มื้อที่5)
บ่าย นำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งสยาม แหล่งรวมประวัติบุคคลสำคัญมากมาย ในบรรยากาศส่วนร่มรื่น เรือนไทย 4 ภาค ถ้ำน้อยใหญ่ รวมถึงถ้ำชาดกที่บอลเล่าเรื่องราวของพรเวสสันดรชาดก เที่ยวชมโดยมีเจ้าหน้าที่นำชมและให้รายละเอียดข้อมูลกัน ถ่ายภาพเก็บความประทับใจกันตามอัธยาศัย...สมควรแก่เวลานำท่าน  อำลาอัมพวา พร้อมออกเดินทางกลับสู่ จ.กรุงเทพฯ
17.00 น. เสร็จสิ้นโปรแกรมทัวร์อัมพวาโดยประมาณ นำท่านเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


กู๊ดไทม์ทราเวลเลอร์ บริการรับ
จัดกรุ๊ปทัวร์หากท่านสนใจเส้นทางอื่นท่านสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ เพื่อจัดทำโปรแกรมเพื่อเสนอราคาสำหรับทัวร์หมู่คณะได้เลยครับ
*****นึกถึงทัวร์หมู่คณะ นึกถึงกิจกรรมวอล์คแรลลี่ นึกถึงสัมนา นึกถึง "กู๊ดไทม์มราเวลเลอร์ จัดให้"****
 
**หมายเหตุ :โปรแกรมสัมมนา ทัวร์อัมพวานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศ และปัจจัยอื่นๆที่อยู่ นอกเหนือการควบคุม โดยทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ

 

 


ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดโปรแกรม ท่องเที่ยวสัมนา กิจกรรม วอล์คแรลลี่ SportDay ภาคกลาง

รับจัดสัมมนา ประจวบคีรีขันธ์ บ้านกรูด กิจกรรมละลายพฤติกรรม ดำน้ำดูปะการังที่เกาะทะลุ กิจกรรมทีมเวิร์ค ทัวร์หมู่คณะ วอล์คแรลลี่ Sport Day
สัมมนาชะอำ หัวหิน กิจกรรมทีมเวิร์ค ปาร์ตี้ไนท์ สนุกสนาน ท่องเที่ยวหมู่คณะ
ทัวร์สวนผึ้ง ท่องเที่ยวหมู่คณะ บ้านหอมเทียน ฟาร์มแกะซีเนอรี่ ธารน้ำร้อนบ่อคลึง กิจกรรมวอล์คแรลลี่ ปาร์ตี้ไนท์
ทัวร์กาญจนบุรี ท่องเที่ยวหมู่คณะ กาญจนบุรี สะพานมรณะ ล่องแพเมืองกาญ กิจกรรมวอล์คแรลลี่ ปาร์ตี้ไนท์ กองถ่ายตำนานสมเด็จพระเนศวร
ทัวร์นครนายก ทัวร์หมู่คณะ เขื่อขุนด่านปราการชล ล่องแก่งนครนายก น้ำตกนางรรอง อุทยานพระพิฆเนตร กิจกรรมวอล์คแรลลี่ ปาร์ตี้ไนท์[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (163736)

บ. สนใจ จัดสัมมนาช่วงปลายปีค่ะ  รบกวนติดต่อกลับด้วยนะคะ 

ผู้แสดงความคิดเห็น สันสนีย์ (sunsanee-at-thakefumi-dot-co-dot-th )วันที่ตอบ 2015-12-16 19:47:11 IP : 171.96.244.113


ความคิดเห็นที่ 2 (163737)

 สวัสดีครับคุณ สันสนีย์ ทีมงานได้จัดส่งรายละเอียดฝห้ยะงอีเมลล์อล้วนะครับ..ของคุณครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น กู๊ดไทม์ ทราเวลเลอร์ วันที่ตอบ 2015-12-17 21:36:13 IP : 171.96.244.193


ความคิดเห็นที่ 3 (163860)

ทางบริษัท กัสโต้เฮาส์ สนใจจัดสัมมนาอัมพวาช่วงเดือน ส.ค. รบกวนทางทีมงานช่วย้สนอราคามาให้ด้วยครับ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น วรเวช (worawej-at-gusto-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2016-06-14 14:13:17 IP : 101.108.76.180


ความคิดเห็นที่ 4 (163989)

 สวัสดีครับ คุณวรเวช ขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความสนใจ ทีมงานรับจัดสัมมนา กู๊ดไทม์ ทราเวลเลอร์ ครับ  ทางทีมงานได้จัดส่งอีเมลลืเบื้องต้นไปให้ท่านเรียบร้อยแล้วครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น กู๊ดไทม์ ทราเวลเลอร์ รับจัดสัมมนา วันที่ตอบ 2016-09-21 18:37:39 IP : 125.24.46.229


ความคิดเห็นที่ 5 (164955)

 สนใจค่ะ ขอรายละเอียดหน่อยค่ะเรื่อค่าใช้จ่าย

ผู้แสดงความคิดเห็น สิริกุล (Wanmook-dot-s-at-gmail-dot-com )วันที่ตอบ 2018-06-20 20:52:26 IP : 58.10.213.149[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล