กระทู้นี้ประกอบด้วย 0 ข้อความตอบกลับ มี 1 เสียง และอัปเดตครั้งสุดท้ายโดย  Okwalkrally 7 เดือน, 2 สัปดาห์ มาแล้ว

 • ผู้เขียน
  ข้อความ
 • #2190 ตอบกลับ

  Okwalkrally
  Keymaster

  ปี ๒๕๖๑ เป็นปีที่มีความสำคัญยิ่งทางดาราศาสตร์ไทยได้เวียนมาบรรจบครบ ๑๕๐ ปี ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ทรงศึกษาคำนวณพยากรณ์ไว้ล่วงหน้าถึง ๒ ปี ว่าจะเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวง เห็นได้ที่บ้านหว้ากอ ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พระองค์เสร็จทอดพระเนตรพร้อมด้วยคณะราชฑูต ทีมสำรวจทั้งจากประเทศฝรั่งเศส อังกฤษ และสิงคโปร์ เข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วย เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๑๑ ดวงอาทิตย์ถูกดวงจันทร์บังมิดดวงนานถึง ๖ นาที ๔๕ วินาที ผลการคำนวณของพระองค์ทรงถูกต้องทัดเทียมผลการคำนวณของนานาอารยประเทศ
  แต่แล้วการเสร็จกลับสู่พระนคร จากการเสร็จทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนั้น ทำให้พระองค์ทรงประชวรเนื่องจากได้รับเชื้อไข้มาเลเรียอย่างรุนแรง และพระองค์เสด็จสวรรคตในวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๑๑

  พระองค์ทรงได้รับการยกย่องเชิดชูพระเกียรติว่าทรงเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”

  ปัจจุบันประชาคมดาราศาสตร์ในระดับสากลที่ศึกษาด้านสุริยุปราคา ยกย่องเชิดชูพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยการกล่าวถึงสุริยุปราคาเต็มดวงเมื่อปี ค.ศ. ๑๘๖๘ (พ.ศ. ๒๔๑๑) ว่าเป็น

  ” King of Siam’s Eclipse “

  สมาคมดาราศาสตร์ไทย จึงขอน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงทำคุณประโยชน์ต่อดาราศาสตร์ไทย พระมหากษัตริย์ไทย และพระบรมวงศานุวงค์ที่ทรงสนพระทัยวิชาดาราศาสตร์ ทำให้วิชาดาราศาสตร์ไทยเจริญรุ่งเรืองก้าวกระโดดอย่างรวดเร็ว

  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ ร่วมกับ สมาคมดาราศาสตร์ไทย ขอเชิญชวนท่านสมาชิกสมาคมฯ และผู้สนใจร่วมกิจกรรมการบรรยายพิเศษ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ พระมหากษัตริย์ไทย และพระบรมวงศานุวงค์ที่สนพระทัยดาราศาสตร์ เรื่อง “จดหมายเหตุ ๑๕๐ ปีสรรพคราสหว้ากอ หมุดเวลาดาราศาสตร์สยามสามยุค”

  วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘:๓๐ น. – ๑๒:๐๐ น.
  ณ ห้องมหกรรม ชั้น ๒ อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (อาคาร ๒) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ ถนนสุขุมวิท (เอกมัย) พระโขนง คลองเตย กรุงเทพฯ

  กำหนดการ : วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

  ๐๘:๓๐ น.
  – ลงทะเบียนที่หน้าห้องมหกรรม ชั้น ๒ อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (อาคาร ๒) ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ

  ๐๙:๐๐ น.
  – กล่าวรายงานโดย นายอารี สวัสดี
  นายกสมาคมดาราศาสตร์ไทย

  ๐๙:๐๕ น.
  – ประธานในพิธี นายแพทย์ กำจร ตติยกวี อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และสมาชิกกิตติมศักดิ์ สมาคมดาราศาสตร์ไทย กล่าวเปิดงาน

  ๐๙:๑๕ น.
  – บรรยายเรื่อง “จดหมายเหตุ ๑๕๐ ปีสรรพคราสหว้ากอ หมุดเวลาดาราศาสตร์สยามสามยุค” วิทยากร : อาจารย์อารี สวัสดี นายกสมาคมดาราศาสตร์ไทย

  ๑๐:๑๕ น.
  – ๑๐:๓๐ น. พักตามอัธยาศัย

  ๑๐:๓๐ น.
  – บรรยายเรื่อง “วิเคราะห์การคำนวณสุริยุปราคาเต็มดวงในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ จากเอกสารร่วมสมัย” วิทยากร : อาจารย์วรพล ไม้สน รองเลขาธิการสมาคมดาราศาสตร์ไทย

  ๑๒:๐๐ น.
  – ปิดกิจกรรมบรรยาย

  หมายเหตุ :
  ลงทะเบียน ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

  ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
  สมาคมดาราศาสตร์ไทย ๙๒๘ ชั้น ๑ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ถนนสุขุมวิท (เอกมัย) พระโขนง คลองเตย กรุงเทพฯ

  โทร : ๐๒ – ๓๘๑๗๔๐๙ – ๑๐

ตอบกลับไปยัง: ข่าวประชาสัมพันธ์สมาคมดาราศาสตร์ไทย
ข้อมูลของคุณ: