กิจกรรม ice-breaking
รับจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรม : Ice Breaking

รับจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรม

             กิจกรรมละลายพฤติกรรมเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยในเรื่องของการทำงานเป็นทีม ช่วยให้เกิดความสามัคคีภายในหมู่คณะทั้งในกลุ่มบุคคลหรือกลุ่มองค์กรได้เป็นอย่างดี  เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ผู้เล่นสามารถแสดงออกถึงพฤติกรรมที่สนุกสนาน ไม่ว่าจะมาจากหลายแหล่ง ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความกล้าแสดงออก ในระหว่างการจัดกิจกรรม  เมื่อเกิดปัญหาในการอยู่ร่วมกันหรือเรื่องราวที่ไม่พึงประสงค์ในองค์กร
กู๊ดไทม์ ทราเวลเลอร์ภูมิใจขอเสนอบริการรับจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรม ทั้งในรูปแบบกิจกรรมทีมเวิร์คหรือการแข่งกีฬาสี  เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในเรื่องของการทำงานเป็นทีม โดยอาศัยหลักการของกิจกรรมละลายพฤติกรรมนี้ เราจึงมีกิจกรรมที่เป็นคำตอบให้กับทุกท่าน ซึ่งก็คือ กิจกรรมละลายพฤติกรรมนั่นเอง
กิจกรรมละลายพฤติกรรม โดยทีมงานกู๊ดไทม์ ทราเวลเลอร์ จัดโดยทีมงานที่มีประสปการณ์และคร่ำหวอดในวงการจัดกิจกรรม มีคุณสมบัติพร้อมที่จะให้บริการแด่ท่าน  เพื่อที่ท่านจะได้รับประโยชน์จากกิจกรรมละลายพฤติกรรมนี้ให้มากที่สุด พร้อมการการันตีคุณภาพจากผู้ใช้บริการที่ผ่านมา

 รับจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรม สายด่วนโทร 084-372-2251 / 02-054-6499 

        กิจกรมละลายพฤติกรรม คือการทำกิจกรรมขั้นต้น(Ice Breaking) ด้วยสันทนการต่างๆ เพื่อสร้างความคุ้นเคยระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งมาจากต่างที่ต่างวาระกัน เป็นการอุ่นเครื่องและสร้างบรรยากาศเปิดเผยตัวเองให้ผู้อื่นรู้จักเสริมสร้างความคุ้นเคยกันเมื่อแรกพบก่อให้เกิดการกล้าแสดงออกเสริมสร้างความเป็นมิตร ซึ่งก็คือ กิจกรรมละลายพฤติกรรม อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยกิจกรรมเข้าจังหวะ (Rhythmic activities) และแบ่งกลุ่ม ย่อย ตั้งชื่อกลุ่ม ทดสอบการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหลังจากแบ่งกลุ่มด้วยกิจกรรมในห้องเพื่อจำลองแบบการร่วมงานกับเพื่อนร่วมงาน กิจกรรมละลายพฤติกรรม นับได้ว่าถือเป็นกิจกรรมที่มีอะไรมากกว่าการทำลายความเขินอายหรือความไม่คุ้นเคยต่อกันและกันเท่านั้นแต่หากยังเป็นวิธีการเรียนรู้จักกันและกัน รู้จักชื่อเสียงเรียงนามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การมีเพื่อนมากขึ้น เป็นเกมที่ทำให้เกิดการเรียนรู้หรือเป็นการแนะนำหัวข้อใหม่ของการร่วมกิจกรรมนั่นเอง อีกอย่างถือได้ว่าเป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกที่สนิทกันแล้วได้แยกออกจากกันบางเพื่อเปิดโอกาสให้คนอื่นๆได้เข้ามาเป็นเพื่อนด้วยและให้ตนเองได้เข้าไปหาเพื่อนใหม่ด้วยเช่นกัน

กิจกรรมละลายพฤติกรรมคืออะไร ทำไมเราถึงต้องละลายพฤติกรรม

รับจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรม   การจัดกิจกรรมนี้คือกระบวนการที่เราอออกแบบขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสเปิดใจ เปิดความคิด  ทำลายกำแพงกั้นความสุขของการอยู่ร่วมกัน  แสดงความเป็นตัวเอง  แสดงตัวตน ทำความรู้จักและเปิดเผยตัวเองออกมาให้สมาชิกแต่ละภาคส่วนได้รู้จักกันมากขึ้น ธรรมชาติบุคคลเมื่อมนุษย์เมื่อเราได้เข้ามาสู่สถานที่ใหม่หรือสังคมใหม่ หรือมักจะสร้างกำแพงของตัวเองเพื่อป้องกันตัวเองด้วยสาเหตุต่างๆมากมายนานับการ    หรือบางครั้ง เหตุการณ์ สภาพแวดล้อมที่คงที่ ไม่เคลื่อนไหว  สภาพแวดล้อมที่ถูกเติมทัศคติทางลบอย่างต่อเนื่อง อันเป็นตัวก่อกำแพงเพื่อทำลายสัมพันธภาพของการอยู่ร่วมกัน   บุคคลทั่วไปจึงมักที่จะเริ่มก่อกำแพงเพื่อป้องกันตัวเอง ดังนั้น กิจกรรมละลายพฤติกรรม จึงสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการเปิดใจเพื่อให้พร้อมจะรับรู้และเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆนั่นเอง

องค์กรที่ควรทำกิจกรรมละลายพฤติกรรม
.   องค์กรที่ขาดกิจกรรมที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ของบุคลากร
· องค์กรที่มักประสปปัญหาเรื่องมิตรภาพของบุคคลากร
· องค์กรที่มักประสปปัญหาในระบบการทำงาน
· องค์กรที่จะสื่อสารกันได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ
· องค์กรที่มีกมีกำแพงกันและมีช่องว่างความสำพันธ์อันเกี่ยวเนื่องมาจากตำแหน่ง
· องค์กรที่มีความทุกข์มากกว่าความสุขในการดำเนินงานของบุคลากร

รับจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรม    อกิจกรรมง่ายเช่นการเล่นกิจกรรมต่างๆ อาจจะเป็นการเต้นเข้าจังหวะ หรือกิจกรรมอื่นใดซึ่งก่อให้เกิดเสียงหัวเราะและความกระปรี้กระเปร่า ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตื่นตัวและสดชื่อน กระตุ้นสมอง และนอกจากจะเป็นกิจกรรมเข้าจังหวะ ยังอาจจะเป็นการสอนทักษะอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นพิเศษ เช่นการสื่อสาร การร่วมมือ การแก้ปัญหา เป็นต้น
อย่างไรก็ตามแต่ การจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรมในแต่ละครั้งต้องมีการวางแผนในการดำเนินงานเนื่องจากว่าเราต้องแน่ใจในกิจกรรมว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถมีส่วนร่วมได้และมีพื้นที่ที่เหมาะสมกับกิจกรรมนั้น

รีวิวภาพการจัดกิจกรรม