กิจกรรมวิล์คแรลลี่
กิจกรรม วอล์คแรลลี่ : Walk Rally

กิจกรรม วอล์คแรลลี่ Walk Rally

      กิจกรรมวอล์คแรลลี่ Walkrally คือ กิจกรรมกลุ่มที่กระทำควบคู่ไปกับการแทรกสาระ เพื่อพัฒนาบุคคลากรและองค์กร ให้เหมาะสมกับบุคลากร วัฒนธรรมองค์กร และ สภาพเศรษฐกิจสังคม ในภาวะการแข่งขันอย่างสูงในเชิงธุรกิจ ในยุคปัจจุบัน โดยเน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอาศัย ทักษะ และ ศักยภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน หรือการสร้างผลงาน เชิงสัญลักษ์ ซึ่งจะแทรกเข้าไปในกิจกรรม

   กิจกรรมวอล์คแรลลี่ ถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญ ซึ่งจะสร้างประโยชน์ต่อองค์กรทำให้พนักงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ลักษณะของกิจกรรม วอล์คแรลี่ WalkRally แบ่งกว้างๆได้ 2 ลักษณะ ทั้งแบบเชิงสระ และเชิงกึ่งสาระ เน้นสันทนาการเป็นหลัก ซึ่งwalkrallyทั้งสองแบบนั้น จะให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ ทำภาระกิจตามฐานต่างๆให้เป็นไปตามเป้าหมายของฐานนั้นๆ โดนการผสมผสานความ สนุกสนาน ตื่นเต้น ท้าทาย ความสามัคคี และ มนุษยสัมพันธ์ ไหวพริบ และสมรรถภาพทางร่างกายเข้าไว้ด้วยกัน การจัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่ จำเป็นต้องมี ฐานกิจกรรม เพื่อสร้างทักษะและเพิ่มศักยภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจไปพร้อมกัน

  กิจกรรมwalkrally อาจจะใช้เพื่อเพื่อรองรับกลุ่มบุคคลต่างๆ ซึ่งอาจจะต่างที่มาซึ่งก็จะความหลากหลายทางด้านดายภาพและลักษณะบุคลิค ดังนั้นข้อสำคัญในการจัดกิจกรรมwalkrally ที่สำคัญก็คือ ควรเป็นไปอย่างสนุกสนานและไม่ควรเบื่อหน่าย เพราะเป็นเหตุอันจะทำให้กิจกรรมไม่น่าสนใจ โดยหลักการสำคัญของ กิจกรรมวอล์คแรลลี่ นั้น ต้องเป็นกิจกรรมที่สามารถสรุปความและตอบโจทย์ ในแง่ของหัวข้อที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพึงได้รับนั่นเอง

ความเป็นมาของ กิจกรรม WALK RALLY

กิจกรรมวอล์คแรลลี่ walkrally  ประวัติความเป็นมา

            walkrally เป็นกิจกรรมที่มีมาตั้งแต่ยุก กรีก ต่อมาจนถึง ยุคเฟื่อฟูของโรมัน โดยเมื่อหลังจากสงครามได้สงบลง พระราชาก็ทรงให้เหล่าแม่ทัพหรือ ทหารระดับสูงมาประลองหรือทำกิจกรรม เพื่อทดสอบปฏิภาณไหวพริบของนายทหารผู้นั้น ซึ่งการประลองก็คือ จะให้เดินทางไปยังจุดต่างๆ โดยใช้ม้าหริอเดินเท้าแล้วจะจะกำหนด(ซึ่งก็เป็นลักษณะในการจัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่ในปัจจุบัน) และระหว่างรายทางนั้นก็ได้เจออุปสรรค์มากมาย ที่ได้ทำขึ้น รวมไปถึงกลลวงที่ลึกลับซับซ้อนต่างๆ และถ้าหากผู้ใดทำได้ตามที่กำหนดในกิจกรรมนั้นๆ ก็จะได้รับปูนบำเน็จและได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นไป

        กิจกรรมwalkraly นี้ต่อมาประเทศญี่ปุ่นจึงมีแนวคิดมาปรับใช้วอล์คแรลลี่ในการทำงานขึ้นมาโดยนายชิเกรุ โคบายาชิ ซึ่เป็นผู้จัดการบริษัท โซนี่ เมืองอัสฮีกิ เนื่องด้วยในขณะนั้นบริษัทประสปภาวะขาดทุน เขาจึงศึกษาและตรวจสอบอย่างจริงจัง และเขาก็ได้พบว่า การบริหารงานของแต่ละหน่วยงานขาดการประสานงานกันอย่างต่อเนื่อง และจิตสำนึกที่ดีในการทำงานและองค์กร หรืออาจเรียกได้ว่าขาดการทำงานเป็นทีมนั่นเอง ซึ่งต่างกับทางด้านตะวันตกจะเน้นในเรื่องการทำงานเป็นทีม เขาจึงจึงจัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่ขึ้น โดยเน้นการเรียนรู้และปฏิบัติด้วยตนเองและการทำงานร่วมกัน โดยการจัดการรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมบนพื้นฐานสภาพความเป็นจริงและปรากฏว่าได้ผลดีเกินคาดบริษัทก็ฟื้นตัวและมีกำไรอย่างต่อเนื่องต่อมา                       วอล์คแรลลี่ในประเทศไทย เกิดขึ้นมาเพราะได้เปิดโอกาสให้บริษัทต่างชาติเข้ามาดำเนินธุรกิจเพิ่มมากขึ้น แนวคิดและวิธีการจัดการบริหารต่าง ๆ เข้ามามีบทบาทมากขึ้น คณะที่ปรึกษาด้านเทคนิคชาวญี่ปุ่นของบริษัท ไทยบริดสโตน จำกัด ก็ได้นำเอากิจกรรม walkrally มาปรับใช้เพื่อให้เกิดการทำงานเป็นทีมเพิ่มมากขึ้น โดยเน้นที่กลุ่มระดับหัวหน้างานต้องเข้าร่วมกิจกรรมวอล์คแรลลี่ทุกคน และกลุ่มปฏิบัติการทุกคน ได้ผลตอบรับเป็นอย่างดีเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน กลุ่มของเครือฃีเมนต์ไทย ได้นำกิจกรรม  walkrally มาใช้ในหน่วยงาน และได้แพร่ขยายไปสู่หน่วยงานในระดับชั้นนำอย่างรวดเร็วจนถึงปัจจุบัน

       กิจกรรมวอล์คแรลลี่ Walkrally มักจะเป็นกิจกรรมที่ต้องถูกนำมาใช้ในการสัมนาต่างๆมากมาย เพราะwalkrallyเป็นกิจกรรมที่สนุกสนานพร้อมทั้งให้สาระไปควบคู่กัน ในแง่ของทีมเวิร์ค การทำงานเป็นทีม โดยวอล์คแรลลี่นั้นจะแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มต่างๆ แล้วจัดให้กลุ่มวอล์คแรลลี่นั้นเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละฐานโดยแต่ละฐานก็มีภาระกิจแตกต่างกันออกไป แต่โดยรวมจะเน้นถึงสาระในหัวข้อกสนอบรมนั้นๆตามที่ได้ตั้งโจทย์มา

        walkrallyนั้นจะมุ่งเน้นให้แง่คิดในเรื่องของสาระการร่วมแรงร่วมใจกันมากกว่าผลแพ้ชนะ ซึ้งจัดได้ว่าเป็นหัวใจหลักของกิจกรรมการทำงานเป็นทีมนั่นเอง

รีวิวภาพการจัดกิจกรรม