กิจกรรม กีฬามหาสนุก
รับจัดกิจกรรม การแข่งกีฬา / Sport Day

 รับจัดกีฬาสี  Sport Day กิจกรรมแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ภายในองค์กร

        การจัดกีฬาสี sport day ถือได้ว่าเป็นการออกกำลังกาย และเป็นการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคีภายในหมู่คณะ การออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬา สปอร์ตเดย์นอกจากจะส่งผลดีต่อสุขภาพกายของตัวเองแล้ว  ยังเป็นโอกาสที่เราจะได้พบปะพูดคุยสังสรรค์กับเพื่อนฝูงหรือคนรู้จักกัน
การเล่นกีฬาจะช่วยผ่อนคลายจิตใจหลังจากการทำงานได้เป็นอย่างดีท่ามกลางความกดดันในการแข่งขันในภาวะชีวิตในปัจจุบัน ที่มากมายไปด้วยความเครียดนานัปการ การทำงานในองค์กรก็ดูเหมือนจะเคร่งเครียดไปด้วย จนบางครั้งแทบไม่มีเวลาว่างที่จะมานั่งพบปะ พูดคุย และเปลี่ยนความคิดเห็นกัน  โดยเฉพาะบุคลากร ที่ทำงานอยู่ต่างสาย ต่างแผนก หรือบางคนก็หมกตัวอยู่แต่ข้างในออฟฟิศการจัดกิจกรรมกีฬาสี หรือที่เราเรียกได้ว่า Sport Day ในเชิงสันทนาการ สปอร์ตเดย์ เพื่อเป็นสื่อกลาง ในการที่จะเชิญชวนสมาชิกทั้งที่อยู่ต่างสายต่างแผนก ซึ่งอาจหาโอกาสได้พบปะหรือสนทนากันมากนัก ได้มีโอกาสมาพบปะ สังสรรค์กัน ในบรรยากาศที่สนุกสนาน ผ่อนคลาย เป็นกันเอง   โดยนอกจากจะเป็นการกระตุ้นให้ หันมาใส่ใจกับสุขภาพด้วยการออกกำลังกายแล้ว กีฬาสี ยังคงตอบโจทย์ให้เกิด การได้มาพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนร่วมงาน และ ยังอาจจะช่วยเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์ในทางอ้อมอีกด้วย อันเป็นผลทำให้บรรยกาศการทำงานดีขึ้นและ ช่วยลดความตึงเครียดในภาวะชีวิตประจำวันลงไปได้

การจัดกีฬาสีตามแบบกีฬาสากล
ประเภทกีฬาสากลที่นิยมนำมาจัดกีฬาสีได้แก่ ฟุตซอล ฟุตบอล  กีฬาวอลเลย์บอล กีฬาแชร์บอล ตระกร้อ บาสเกตบอล  ฯลฯ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีประเภทกีฬาพื้นบ้านอื่นๆอีกด้วย
การจัดกีฬาสีที่นิยมเอากีฬาพื้นบ้านมาใช้ในกิจกรรม อาทิเช่น วิ่งกระสอบ  วิ่งเปรี้ยว ชักกะเย่อ หรือกินวิบาก  ฯลฯ เป็นต้น  ซึ่งเหล่านี้ก็นิยมนำมาจัดแข่งขันเป็นประจำ
การจัดกีฬาสีประเภทกีฬาชายหาด Sportday ก็เป็นที่นิยมยามที่พื้นที่กิจกรรมนั้นเป็นทะเล หรือสถานที่มีหาดทราย อันได้แก่ ฟุตบอลชายหาด กีฬาวิ่งผลัด กีฬาวอลเลย์บอลน้ำแตก พัทกอล์ฟหลุมทราย  และกีฬาตะขาบบก  ฯลฯ เป็นต้น

สร้างพลังของ Team Sportday 

1. รวมพลังสรรค์สร้าง แนวคิดการทำงานรูปแบบใหม่
2. รวมพลังการทำงานตามรูปแบบแผนงานที่ได้วางไว้
3. รวใพลังมุ่งหวังเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จ
4. รวมพลัง กีฬาเป็นยาวิเศษ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
5. รวมพลังการช่วยเหลือเป็นห่วงเป็นใยซึ้งกันและกัน

วัตถุประสงของการจัดกิจกรรม สปอร์ตเดย์ กีฬาสี
  • เพื่อสร้างบรรยากาศของการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างบุคคลมากขึ้น
  • เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการช่วยเหลือให้กำลังใจกันและดูแลซึ่งกันและกัน
  • กิจกรรมกีฬาสี สปอร์ตเดย์ มีประโยชน์ต่อสุขภาพกาย สุขภาพใจ และหันหลังให้กับสิ่งเสพติดที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้
  • เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในองค์กร
  • เพื่อเป็นการสนับสนุนให้นักศึกษากล้าแสดงออก เกิดความรักสามัคคีระหว่างกัน มีการทำความรู้จักกันเพื่อพึ่งพากันอันจะก่อให้เกิดการทำงานที่มีความสุข
สปอร์ตเดย์

รับจัดsportdayมืออาชีพ